ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 5/2018 (2018. gada 17. decembris), ar ko ieceļ Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) valdes locekļus [2019/32]