Mål T-502/19: Talan väckt den 12 juli 2019 — Corneli mot ECB