Zadeva T-502/19: Tožba, vložena 12. julija 2019 – Corneli/ECB