Lieta T-502/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. jūlijā — Corneli/ECB