Deċiżjoni tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni tat-18 ta’ Settembru 2019 dwar regoli interni li jikkonċernaw ir-restrizzjoni ta’ ċerti drittijiet ta’ suġġetti tad-data b’relazzjoni mal-ipproċessar tad-data personali fil-qafas ta’ investigazzjonijiet interni dwar inċidenti tas-sigurtà mwettqa mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB/ES/2019/34)