Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 7 oktober 2020 2020/C 332/02