Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 96 – Vienoti noteikumi par motoru, kas paredzēti uzstādīšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros un autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā, apstiprināšanu attiecībā uz piesārņotāju emisiju no motora [2019/547]