Sprawa C-1/15 SA: Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w dniu 12 stycznia 2015 r. – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Komisja Europejska.