Писмен въпрос E-4777/09, зададен от Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) на Комисията. Декларация на Али Абдусалам Треки