Kawżi magħquda T-98/16, T-196/16 u T-198/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2019 — L-Italja et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Intervent ta’ konsorzju rregolat mid-dritt privat bejn banek favur wieħed mill-membri tiegħu — Awtorizzazzjoni tal-intervent mill-Bank Ċentrali tal-Istat Membru — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Rikors għal annullament — Kunċett ta’ għajnuna — Imputabbiltà lill-Istat — Riżorsi ta’ Stat”)