Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta tegevusaruanne