Дело C-511/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 15 април 2010 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof, Германия) — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV ( „Директива 97/7/ЕО — Защита на потребителите — Договори, сключени от разстояние — Право на отказ — Възлагане на разходите за изпращане на стоката върху потребителя“ )