SPØRGSMÅL nr. 4 (H-0198/95) af Alfred LOMAS til Rådet. Tyrkiske agenters aktiviteter i EU