Kohtuasi T-81/20: Üldkohtu 9. septembri 2020. aasta otsus – Klose versus EUIPO (kolme värvilise segmendiga ristküliku kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kolme värvilise segmendiga ristkülikut kujutava ELi kujutismärgi taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)