Verordening (EG) nr. 659/2001 van de Commissie van 30 maart 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten