C-355/18–C-357/18. és C-479/18. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. december 19-i ítélete (a Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18) kontra Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet és KL kontra UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK kontra DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ kontra Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI kontra Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Előzetes döntéshozatal – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Közvetlen életbiztosítás – 90/619/EGK, 92/96/EGK, 2002/83/EK és 2009/138/EK irányelv – Elállási jog – Az elállási jog gyakorlásának részletes szabályaira vonatkozó helytelen tájékoztatás – Az elállási nyilatkozat alaki feltételei – A biztosító kötelezettségeire gyakorolt hatások – Határidő – Az elállási jog megszűnése – A szerződés felmondását követő elállás lehetősége – A szerződés visszavásárlási értékének megtérítése – A kifizetett biztosítási díjak visszatérítése – Egyenértéki kamatokhoz való jog – Elévülés)