Zadeva C-12/13 P: Pritožba, ki so jo Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin vložili 10. januarja 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 7. novembra 2012 v zadevi T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens in drugi proti Komisiji