Vec C-12/13 P: Odvolanie podané 10. januára 2013 : Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 7. novembra 2012 vo veci T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens a i./Komisia