Zaak C-12/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 januari 2013 door Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 7 november 2012 in zaak T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commissie