Kawża C-12/13 P: Appell ippreżentat fl- 10 ta’ Jannar 2013 minn Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fis- 7 ta’ Novembru 2012 fil-Kawża T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens et vs Il-Kummissjoni