Lieta C-12/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2012. gada 7. novembra spriedumu lietā T-574/08 Syndicat des thoniers méditerranéens u.c./Komisija 2013. gada 10. janvārī iesniedza Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin