2013 m. gruodžio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 226/2013, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)