ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) Hospodářský a měnový výbor Zpravodaj: Luděk Niedermayer