Zadeva C-577/14 P: Pritožba, ki jo je Brandconcern BV vložila 11. decembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 30. septembra 2014 v zadevi T-51/12, Scooters India Ltd/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)