Cauza C-577/14 P: Recurs introdus la 11 decembrie 2014 de Brandconcern BV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 30 septembrie 2014 în cauza T-51/12, Scooters India Ltd/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)