Zaak C-577/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 december 2014 door Brandconcern BV tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 30 september 2014 in zaak T-51/12, Scooters India Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)