Lieta C-577/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 30. septembra spriedumu lietā T-51/12 Scooters India Ltd /Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 11. decembrī iesniedza Brandconcern BV