Дело C-577/14 P: Жалба, подадена на 11 декември 2014 г. от Brandconcern BV срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 30 септември 2014 г. по дело T-51/12 — Scooters India Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)