Förslag till RÅDETS BESLUT om vilken ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar beträffande utkastet till beslut nr 1/2016 av den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss$