Zaak T-486/20: Beroep ingesteld op 3 augustus 2020 — H&H/EUIPO — Giuliani (Swisse)