Hotărârea Curții din 16 mai 2017 în cauza E-8/16 – Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS și Netfonds Livsforsikring AS/Guvernul norvegian (Libertatea de stabilire – Articolul 31 din Acordul privind SEE – Directiva 2000/12/CE – Directiva 2002/83/CE – Directiva 2006/48/CE – Directiva 2007/44/CE – Instituții de credit, întreprinderi de asigurare – Participații calificate – Proporționalitate – Caracter adecvat – Necesitate)