Lieta F-125/12: Prasība, kas celta 2012. gada 3. novembrī — ZZ /ITSB