Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji civilnega letalstva glede priglasitve odstopanj, povezanih s pandemijo COVID-19, od prilog 1 in 6 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu