Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Civilās aviācijas organizācijā attiecībā uz paziņojumu par atšķirībām no Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1. un 6. pielikuma saistībā ar Covid-19 pandēmiju