Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας όσον αφορά την κοινοποίηση διαφορών ως προς τα παραρτήματα 1 και 6 της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία οι οποίες σχετίζονται με την πανδημία COVID-19