Mål T-402/19: Tribunalens dom av den 23 september 2020 – Brillux mot EUIPO – Synthesa Chemie (Freude an Farbe) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Figurmärket Freude an Farbe – Det äldre EU-figurmärket Glemadur Freude an Farbe – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001])