Mål C-462/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Hamburg (Tyskland) den 1 augusti 2017 – Tänzer & Trasper GmbH mot Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft