RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016 af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet (2nd report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator)