Regulamentul (UE) nr. 744/2010 al Comisiei din 18 august 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în ceea ce privește utilizările critice ale halonilor Text cu relevanță pentru SEE