Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 744/2010 tat- 18 ta’ Awwissu 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, fir-rigward tal-użi kritiċi tal-aloni Test b’relevanza għaż-ŻEE