Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2114 av den 16 december 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 vad gäller tillfällig förlängning av undantagsåtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin avseende val av leverantör av marktjänster (Text av betydelse för EES)