Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2114 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de tijdelijke verlenging van de uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, voor wat de selectie van verleners van grondafhandelingsdiensten betreft (Voor de EER relevante tekst)