Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/2114 tas-16 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-estensjoni temporanja ta’ miżuri eċċezzjonali biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 fir-rigward tal-għażla tal-fornitur tas-servizzi ta’ groundhandling (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)