A Bizottság (EU) 2020/2114 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 16.) az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Covid19-világjárvány következményei kezelése érdekében hozott rendkívüli intézkedéseknek a földi kiszolgálást nyújtó szolgáltató kiválasztása vonatkozásában történő ideiglenes meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)