Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2114 оd 16. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu privremenog produljenja izvanrednih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u vezi s odabirom pružatelja zemaljskih usluga (Tekst značajan za EGP)