Kommissionens forordning (EØF) nr. 62/85 af 10. januar 1985 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug