A Bizottság (EU) 2021/103 végrehajtási határozata (2021. január 29.) a szén-dioxid létező hatóanyag 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának elutasításáról (EGT-vonatkozású szöveg)