Kawża C-922/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-3 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – Il-Pajjiżi l-Baxxi) – Stichting Waternet vs MG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 97/7/KE – Artikolu 9 – Direttiva 2011/83/UE – Artikolu 27 – Direttiva 2005/29/KE – Artikolu 5(5) – Punt 29 tal-Anness I – Prattiċi kummerċjali żleali – Kunċett ta’ “provvista mhux mitluba” – Distribuzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-xorb)