C-922/19. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2021. február 3-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stichting Waternet kontra MG (Előzetes döntéshozatal – 97/7/EK irányelv – 9. cikk – 2011/83/EU irányelv – 27. cikk – 2005/29/EK irányelv – Az 5. cikk (5) bekezdése – Az I. melléklet 29. pontja – Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – A „nem kért értékesítés” fogalma – Ivóvíz szolgáltatás)