Komisjoni määrus (EL) 2016/156, 18. jaanuar 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses boskaliidi-, klotianidiini-, tiametoksaami-, folpeedi- ja metüültolklofossijääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (EMPs kohaldatav tekst)